Skip to main content

Họp bàn chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri

            Thực hiện Chỉ thị số:32-TU/CT, ngày 23/3/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2010); Kế hoạch số: 50/KH-BCĐ, ngày 01/6/2010 của BCĐ Kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010 tỉnh Lạng Sơn về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2010), chiều ngày 11/6/2010 Ban Tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri đã họp bàn chuẩn bị các hoạt động kỷ niện 100 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri, đồng chí Hoàng Văn Páo, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì cuộc họp; Đồng chí Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ kỷ niệm các Ngày lễ lớn năm 2010 của tỉnh đến dự và chỉ đạo cuộc họp.

            Cuộc họp đã nghe và thảo luận thống nhất thông qua Chương trình tổng thể, dự toán kinh phí và các hoạt động tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2010); Phân công trách nhiệm của các Cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố (liên quan) và các thành viên Ban Tổ chức. Thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm từ ngày 17 đến ngày 18/8/2010; Ngày 17/8 tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Tượng đài đài đồng chí Lương Văn Tri, ngày 18/8 tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm100 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Thời kỳ kháng chiến chống Pháp huyện Văn Quan. Quy mô Cấp tỉnh, do BCĐ kỷ niệm các Ngày lễ lớn năm 2010 của tỉnh chỉ đạo, địa điểm tổ chức Lễ mít tinh tại Sân vận động trung tâm huyện Văn Quan.

            Phát biểu chỉ đạo cuộc họp đồng chí Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ kỷ niệm các Ngày lễ lớn năm 2010 của tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và từng thành viên BTC cần tích cực chuẩn bị tốt các hoạt động, các nội dung chương trình kế hoạch đã thống nhất, đặc biệt là việc huy động các lực lượng, liên quan nhiều cấp, nhiều ngành, trên 2.000 người (30 đoàn) diễu hành biểu dương lực lượng và cần đẩy nhanh tiến độ nhưng phaỉo đảm bảo chất lượng thi công các công trình liên quan (Khuôn viên, Tượng đài, Đường, Nhà Lưu niệm…); Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, những cống hiến lớn lao và sự hy sinh anh dũng của đồng chí Lương Văn Tri đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc thời kỳ 1930 – 1945; Rà soát lại các dự toán kinh phí trình kỳ họp HĐND tỉnh đầu tháng 7/2010 phê duyệt, nhằm tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, trang trọng, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí…/.

                                                                         Hoàng Văn Đồng

                                                               Sở Thông tin và Truyền thông