Skip to main content

Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách nhà nước năm 2010

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 6839/BTC-NSNN gửi các Bộ, ngành và địa phương về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ Tài chính – Ngân sách nhà nước năm 2010, Theo đó:

Từ nay đến hết năm 2010, không điều chỉnh giá điện và giá than bán cho điện; Đối với giá xăng dầu, trường hợp giá thế giới tăng buộc phải điều chỉnh tăng giá bán trong nước, thì doanh nghiệp phải báo cáo Liên Bộ Tài chính - Công thương và thông tin đầy đủ đến các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền cho người dân và xã hội; Đồng thời phải đảm bảo giãn cách thời gian giữa các lần điều chỉnh tăng, giảm giá bán trong nước... không để giá tăng liên tục trong thời gian ngắn gây tác động bất lợi đến sản xuất và tâm lý người tiêu dùng.

Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường trong nước và thế giới; Kiến nghị, đề xuất kịp thời các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật. Chủ động phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra thuế kết hợp với kiểm tra giá. Chủ động dự báo nhu cầu sản xuất và tiêu dùng để lập kế hoạch cân đối cung cầu hàng hoá theo từng ngành hàng, địa phương.

Các Bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh để tạo lập và nuôi dưỡng nguồn thu; Chỉ đạo và phối hợp với ngành Thuế, Hải quan tổ chức thu đúng, thu đủ và kịp thời vào NSNN; Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các nguồn thu, chống thất thu đặc biệt là ở các doanh nghiệp có số thu lớn, địa bàn trọng điểm và các lĩnh vực thu còn nợ đọng, thất thu...

Ngành Thuế, Hải quan tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế. Đôn đốc thu hồi kịp thời số tiền phát hiện, truy thu sau thanh tra, kiểm tra vào NSNN. Tổ chức rà soát số nợ đọng thuế, phân loại nợ thuế để có biện pháp xử lý. Đẩy nhanh tiến trình cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính; Triển khai đúng kế hoạch mở rộng thủ tục hải quan điện tử, hiện đại hóa thu NSNN. Tăng cường phối hợp với các ngân hàng thương mại để trao đổi thông tin quản lý thu, mở rộng các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng để tổ chức thu NSNN.

Các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương thực hiện phân loại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên để bảo đảm kinh phí thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; Chủ động sử dụng ngân sách đã được giao, được phân cấp để đảm bảo các nhiệm vụ mới phát sinh, hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán và ứng vốn. Bố trí, đảm bảo đủ nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ như: kinh phí phòng, chống dịch bệnh; Duy tu đê điều; chuẩn bị lương thực và vật tư, trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác phòng chống lụt, bão, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Đối với các chính sách an sinh xã hội, các chính sách chế độ mới ban hành, cần tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, rà soát đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ,...

Cơ quan Tài chính và Kho bạc Nhà nước các cấp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi NSNN, đảm bảo chi ngân sách đúng chế độ; Đồng thời thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, đúng chế độ quy định.

Các Bộ, cơ quan Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Tài chính thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát theo chức năng đối với các thị trường tài chính, chứng khoản, bảo hiểm... để có biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời, đảm bảo cho các thị trường này hoạt động lành mạnh, ổn định. Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư, các công ty bảo hiểm... đảm bảo việc tuân thủ các quy định về quản lý rủi ro và an toàn tài chính; phát hiện, ngăn ngừa và kịp thời xứ lý rủi ro. Tổ chức quản lý, theo dõi và dự báo các luồng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài để có biện pháp đẩy mạnh thu hút, khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư dài hạn vào thị trường Việt Nam; Đồng thời kiểm soát được các luồng vốn vào - ra và có các giải pháp phòng ngừa tác động bất lợi trong trường hợp các nhà đầu tư nước ngoài thoái vốn khỏi thị trường.

 

                                                 Vũ Đình Chuyền

                                       Sở Thông tin và Truyền thông