Skip to main content

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ/CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư. Theo đó:

Tổ chức, cá nhân có một trong các hành vi như không quy định trong hồ sơ mời thầu, hợp đồng về việc cấm nhà thầu sử dụng người nước ngoài không đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam; Cố tình quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm nhà thầu hoặc các tiêu chuẩn đánh giá khác cao hơn so với nhu cầu thực tế của gói thầu để nhà thầu trong nước không đáp ứng được;… sẽ bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng.

Trong khung mức phạt từ 18 - 20 triệu đồng không bao gồm các hành vi vi phạm nêu trên thì quy định mới đã được Chính phủ bổ sung những niêm luật chặt chẽ hơn để áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trong tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, quản lý nhà thầu.

Theo quy định được xây dựng và đã áp dụng từ năm 2007, "phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với nhà thầu có hành vi chuyển nhượng từ 10% trở lên giá trị phải tự thực hiện (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) nêu trong hợp đồng đã ký cho nhà thầu khác, trừ trường hợp có lý do chính đáng được người quyết định đầu tư cho phép".

Nghị định mới thống nhất hành vi này như sau:"chuyển nhượng cho nhà thầu khác trên 10% giá trị phải thực hiện (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) nêu trong hợp đồng đã ký" sẽ bị áp mức phạt từ 15 đến 20 triệu đồng.

 

                                                 Vũ Đình Chuyền

                                       Sở Thông tin và Truyền thông