Skip to main content

Tiếp tục tuyên truyền điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe n

            Để cuộc điều tra, thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe nhìn toàn quốc năm 2010 diễn ra từ ngày 01/6/2010 đến 30/6/2010 đạt kết quả tốt.  Ngày 01/6/2010 Ban chỉ đạo điều tra thống kê Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 1648/BTTTT-PTTH&TTĐT Về việc tuyên truyền điều tra thống kê. Theo đó, yêu cầu các Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

 

            Chủ động tuyên truyền thường xuyên, liên tục, bằng nhiều thể loại báo chí giúp cho các cấp, các ngành ở địa phương và các đối tượng điều tra nhận thức sâu sắc, mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra này. Phối hợp với Ban chỉ đạo điều tra cấp tỉnh, thành phố có hình thức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để các đối tượng điều tra, kê khai chính xác, phản ánh đúng thực trạng (Ban chỉ đạo Điều tra thống kê của Bộ đã gửi Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố đĩa Video clip về tuyên truyền cho hoạt động này).

 

            Phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền ở Trung ương, trên địa bàn để làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thòi biểu dương các đơn vị, tổ chức, cá nhân làm tốt, uốn nắn các biểu hiện làm chưa đúng.

 

            3. Báo cáo kịp thời kết quả điều tra, thống kê ở các tỉnh, thành phố về lĩnh vực phát thanh, truyền hình bao gồm diện phủ sóng, cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện nghe, xem, giúp cho việc quản lý, xây dựng hướng phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình những năm tới.

 

            Yêu cầu các Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố kê khai chính xác các biểu mẫu đã gửi, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên ngành phát thanh, truyền hình trong quá trình điều tra đặc biệt ở cấp huyện và cơ sở.

                                                              Hồng Hà

                                                                Sở Thông tin và Truyền thông