Skip to main content

Huyện Cao Lộc tổng kết mô hình trồng hồng không hạt Bảo Lâm

Ngày 3/6/2010, tại xã Lộc Yên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cao Lộc đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện mô hình trồng hồng không hạt Bảo Lâm 2006 - 2010. Mô hình trồng hồng không hạt Bảo Lâm được triển khai tại 2 xã Lộc Yên và Bảo Lâm với tổng diện tích 15 ha. Trong đó, xã Lộc Yên 12,2 ha; xã Bảo Lâm 2,8 ha.

Tại xã Lộc Yên, sau khi trồng, chăm sóc theo đúng kỹ thuật hướng dẫn của cán bộ chuyên môn, cây hồng sinh trưởng, phát triển tương đối tốt, tỷ lệ sống đạt 90%, đến nay đã có 30% cây bói quả, chất lượng quả ăn ngon, giòn, ngọt, không có hạt. Tại xã Bảo Lâm, năm đầu triển khai mô hình không đảm bảo yêu cầu, do địa bàn xã có nhiều vườn hồng cũ, cây già, nhiễm bệnh thán thư từ trước, phát tán, lây nhiễm sang vườn hồng mới trồng gây bệnh thán thư đồng loạt... cần tìm biện pháp xử lý.       

Sau khi đi tham quan thực tế mô hình hồng không hạt Bảo Lâm tại xã Lộc Yên, các đại biểu đều khẳng định cây hồng không hạt Bảo Lâm rất phù hợp với chất đất của vùng này. Đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng quan tâm tìm biện pháp hạn chế tình trạng hồng bị rụng quả; Tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân để mở rộng diện tích trồng hồng không hạt Bảo Lâm, tạo nhiều sản phẩm, tăng thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương.../.

 

                                                         Vũ Đình Chuyền 

                                              Sở Thông tin và Truyền thông

                                                            Nguồn:baolangson