Skip to main content

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2010: “Nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế Việt Nam”

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2010 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế Việt Nam” được tổ chức tại Hà Nội, ngày 26/5. Đây là kênh đối thoại có uy tín và định kỳ giữa khối doanh nghiệp tư nhân, các nhà tài trợ như Tổ chức tài chính quốc tế (IFC), Ngân hàng Thế giới (WB) và Chính phủ Việt Nam với mục đích tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam.

Tại diễn đàn, đại biểu nhóm công tác và các cơ quan chức năng đã có những trao đổi thẳng thắn về những vấn đề kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính, pháp luật, thuế, tiết kiệm năng lượng…ở Việt Nam.

Đại diện EuroCham cho rằng kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến tốt, năm 2010 là một năm đầy hứa hẹn đối với kinh tế Việt Nam: Chỉ số tăng trưởng ấn tượng 5,32% trong năm 2009, 5,8% quý đầu năm 2010 và mức tăng trưởng được dự đoán trên 6,5 % trong năm nay.

Về vấn đề nguồn nhân lực, đại diện Nhóm công tác giáo dục cho rằng thách thức lớn nhất đối với giáo dục đại học và đào tạo nghề ở Việt Nam hiện nay là cân bằng đáp ứng giữa nhu cầu tuyển sinh ngày một cao và đảm bảo chất lượng của đào tạo trong bối cảnh hiện tại nguồn nhân lực không đáp ứng đủ nhu cầu cả về về lượng và chất.

Với chương trình cải cách giáo dục đào tạo đến năm 2020, dự kiến lượng sinh viên tăng 3, 4 lần, rất cần có khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh để khu vực tư nhân tham gia xã hội hóa giáo dục và đào tạo.  Bên cạnh đó, giáo dục đào tạo của Việt Nam còn phải đối mặt với thách thức đào tạo nghề chất lượng cao và liên thông quốc tế.

Các nhà tài trợ cũng cho rằng thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai vẫn còn rối và là "nút thắt" của đầu tư nước ngoài vào Việt Nam chưa được giải quyết thấu đáo.

Đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhìn nhận một thực tế truyền thống là hầu hết các gia đình Việt Nam đều mong muốn con em vào đại học và không mặn mà với học nghề. Trong khi đó các ngành, các cấp và xã hội chưa quan tâm đúng mức đến đào tạo nghề, do đó có tình trạng thiếu trầm trọng công nhân tay nghề cao.

Một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục trong thời gian tới là phối hợp triển khai các đề án gắn kết chặt chẽ cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp. Chú trọng hơn dạy nghề cho lao động nông thôn, vừa nâng cao năng suất lao động nông nghiệp, vừa chuyển dịch sang khu vực phi nông nghiệp.

Thời gian tới Trung tâm kiểm định giáo dục sẽ hoạt động, đảm bảo kiểm định khách quan chất lượng giáo dục đào tạo.

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng phần lớn các vấn đề khiếu kiện về đất đai tồn tại trước khi có Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ, còn hiện tại, những điều khoản trong Nghị định 69/2009/NĐ-CP đã có nhiều phù hợp với thực tế và khẳng định chính sách nhất quán của Chính phủ là không phân biệt và bình đẳng giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trong việc giao đất, cho thuê đất và tạo sự ổn định lâu dài cho người sử dụng đất.

Về cải cách thủ tục hành chính, Đại diện Văn phòng Chính phủ thông báo tình hình triển khai thực hiện Đề án 30 với kết quả đã rà soát 5.500 thủ tục hành chính của 24 Bộ và 63 tỉnh, thành phố. So với mục tiêu cắt giảm 30% thủ tục hành chính, thực tế đã thực hiện ở mức cao hơn nhiều, nhiều Bộ, ngành, địa phương đơn giản hóa được từ 60% - 80% thủ tục, tiến trình thực hiện Đề án đang được thực hiện đúng tiến độ với hiệu quả cao.

 

                                                           Vũ Đình Chuyền

                                                  Sở Thông tin và Truyền thông

                                                          Nguồn:chinhphu.vn