Skip to main content

Chỉ thị số 03/CT-BYT về việc triển khai công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2010

Bộ Y tế vừa có Chỉ thị số 03/CT-BYT về việc triển khai công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2010. Theo đó:

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của ngành Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ do thủ trưởng đơn vị chỉ đạo trực tiếp theo phương châm gọn, nhẹ, hiệu quả; Phối hợp với các ban, ngành liên quan tại địa phương tăng cường truyền thông, giáo dục sức khoẻ, đặc biệt chú ý công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe khi mùa đông rét đậm ở các tỉnh phía Bắc cho những đối tượng là người già, trẻ em và an toàn cộng đồng trong mùa mưa bão, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp nước sạch tại các vùng trọng điểm.

Căn cứ vào tình hình sức khoẻ, bệnh tật tại cộng đồng các vùng có thể xẩy ra thiên tai, thảm họa để địa phương chuẩn bị cơ số thuốc, hóa chất, sản phẩm dinh dưỡng phục vụ công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Thực hiện tốt phương châm ’’Bốn tại chỗ’’ đó là: Chỉ huy tại chỗ: có cán bộ chỉ huy điều phối các lực lượng tìm kiếm, cấp cứu và vận chuyển nạn nhân ngay tại nơi xảy ra thiên tai, thảm họa; Lực lượng tại chỗ: có cán bộ y tế luôn sẵn sàng để sơ cứu, cấp cứu nạn nhân và hướng dẫn, chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; Phương tiện tại chỗ: có đủ thuốc, trang thiết bị, phương tiện và vật tư y tế phục vụ yêu cầu chuyên môn; Hậu cần tại chỗ: là dự trữ đủ xăng dầu cho xe, xuồng, máy phát điện hoạt động khi không có điện; dự trữ lương thực, thực phẩm và các phương tiện phục vụ sinh hoạt khác cho bệnh nhân khi có bão, lũ lụt xẩy ra.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nằm trong vùng phân lũ phải lập kế hoạch cụ thể việc di chuyển, bảo đảm an toàn các cơ sở y tế trong vùng bị ngập lụt; Bố trí các trạm cấp cứu bám sát các khu vực dân cư tạm sơ tán với đầy đủ cán bộ y tế, thuốc và phương tiện cấp cứu.

Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa bão gây ra, Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế dự trữ một số lượng gồm thuốc, hóa chất và trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống lụt bão để hỗ trợ thêm cho các đơn vị trực thuộc, Sở Y tế các tỉnh thành và ngành Y tế trong cả nước. Danh mục gồm có: Cơ số thuốc phòng chống lụt bão, hóa chất khử khuẩn CloraminB, bình lọc nước 20 lít phục vụ cho Trạm y tế xã, Áo phao cứu nạn, cáng, nẹp cứu thương và nhà bạt...

 Căn cứ vào số lượng dự trữ của từng đơn vị và nhu cầu sử dụng đáp ứng công tác phòng chống lụt bão thực tế của từng địa phương, các đơn vị và địa phương có thể đề xuất hỗ trợ theo danh mục về Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế.

Bộ Y tế đề nghị mọi công việc chuẩn bị sẵn sàng đối phó với thiên tai, thảm họa phải hoàn thành xong trước ngày 1/6/2010.

 

                                                 Vũ Đình Chuyền

                                       Sở Thông tin và Truyền thông