Skip to main content

Triển khai Chương trình hành động về công tác phụ nữ và bình đẳng giới

Sáng 26/05, tại Hà Nội - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về công tác phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ngày 1/12/2009, Thủ tướng chính phủ ban hành Nghị quyết 57/NQ-CP về Chương trình Hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.        

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Lao động – TBXH Nguyễn Thanh Hoà nhấn mạnh mục tiêu của chương trình phấn đấu đến năm 2010, Việt Nam là một trong các quốc gia có thành tựu bình đẳng giới tiến bộ nhất trong khu vực.

Ô. Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới trình bày nội dung chương trình hành động và đưa ra 7 nhóm giải pháp cần phải thực hiện. Trong đó, quan trọng nhất là việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Theo ông, vấn đề khó khăn nhất khi thực hiện Chương trình là còn nhiều cấp cán bộ lãnh đạo vẫn hạn chế trong việc nhận thức về công tác phụ nữ và pháp luật về bình đẳng giới. Giáo dục về vấn đề bình đẳng giới phải được bắt đầu từ giáo dục trẻ em, từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành.

Chính phủ giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhiệm vụ kiểm tra, theo dõi và báo cáo việc triển khai chương trình.

                                                             Trình Thị Nga

                                                 Sở Thông tin và Truyền thông

                                                      ( Nguồn: VOVNEWS.VN)