Skip to main content

Kỷ niệm Đại Lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội: Thời đại Hồ Chí Minh, Hà Nội xây dựng CNXH ở miền B

Hà Nội tiên phong trong sự nghiệp sự nghiệp xây dựng CNXH ở miền Bắc, chi viện sức người sức của cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, lập chiến thắng “ Điện Biên phủ trên không’’, đập tan không lực Hoa Kỳ.

Sau cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2 của đế quốc Mỹ (12/1972), Hà Nội tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế và các cơ sở giao thông đường xá, cầu cống....

Đến năm 1975, Hà Nội đã xây dựng được 265 xí nghiệp quốc doanh,237 HTX thủ công nghiệp.Giá trị TSLCN năm 75 tăng 30 lần so với năm 1955. TSL qui thóc tăng 4,3 lần so với năm 1955. Thương nghiệp quốc doanh mở 1.231 điểm bán, đáp ứng kịp thời nhu cầu phục vụ sinh hoạt thời chiến của bộ đội và nhân dân. Đến năm 1975 đã xây dưng và đưa vào sử dụng 320 công trình phục vụ sản xuất, 58 công trình phúc lợi, xây dựng được 60.000 m2 nhà ở, hoàn thành 24 khu nhà cao tầng, xây dựng 22 cầu cho xe cơ giới,...

Năm học 1975-1976 có 350 trường phổ thông các cấp, tăng 81 trường so với năm 1965.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước thống nhất; Tháng 4/1976, Hà Nội được Quốc hội chung của cả nước quyết định là thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

                                                     Vũ Đình Chuyền

                                             Sở Thông tin và Truyền thông

                                                       Nguồn:chinhphu.vn