Skip to main content

Hội Cựu Chiến binh tỉnh Lạng Sơn tín chấp cho hội viên vay vốn đẩy mạnh phát triển kinh tế

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Cựu Chiến binh tỉnh Lạng Sơn từ tỉnh đến xã đã tập trung vận động các hội viên cùng gia đình đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình; Nhất là sản xuất vụ Đông Xuân, trồng rừng và phát triển kinh tế đồi rừng, khai thác có hiệu quả các dự án và mô hình phát triển kinh tế đã và đang triển khai.

            Đến nay toàn Hội đang quản lý 536 dự án và mô hình phát triển kinh tế vừa và nhỏ. Để các dự án và mô hình này phát triển bền vững và đạt hiệu quả, các cấp Hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách để vay vốn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế đồi rừng, mở mạng các ngành nghề cơ giới phục vụ nông nghiệp...

Trong quý I năm 2010 các cấp Hội đã tín chấp cho các Hội viên vay 1.360 triệu đồng thông qua 266 Tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội quản lý, nâng tổng số dư nợ tín chấp của các hội viên lên 81.600 triệu đồng; Phần lớn các hội viên đều sử dụng vốn vay đúng mục đich để phát triển kinh tế đạt hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho gần 3.000 lao động ở địa phương, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế gia đình.  

                                                                                                Vũ Đình Chuyền

                                                                                                Sở Thông tin và Truyền thông