Skip to main content

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức giao ban Quản lý Nhà nước Quý I

Ngày 02/4/2010 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức cuộc họp giao ban trực tuyến về Quản lý Nhà nước Ngành Thông tin và Truyền thông Quý I năm 2010; Tham dự giao ban qua cầu truyền hình có Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cùng các Thứ trưởng Trần Đức Lai, Đỗ Quý Doãn, Nguyễn Thành Hưng đã chủ trì cuộc họp.

Nhiệm vụ trọng tâm của Quý I là tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ và chương trình công tác năm 2010. Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010 và vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong Quý I, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã cố gắng phấn đấu hoàn thành chương trình kế hoạch công tác đã đề ra. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường và tiếp tục phát huy hiệu quả. Bộ đã đề ra những biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách phát triển của Ngành.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Đức Lai chỉ đạo Ban Quản lý dự án Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam cần đẩy nhanh tiến độ một số đề án; nhanh chóng triển khai khảo sát điều tra các dịch vụ nghe nhìn trên toàn quốc gồm Internet, điện thoại, phát thanh, truyền hình theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; Công tác thanh tra cần đẩy mạnh nhưng tránh trùng lặp với Thanh tra của Chính phủ; Quỹ Viễn thông công ích cần đẩy nhanh tiến độ quyết toán… 

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp phát biểu đánh giá kết quả công tác của Bộ trong Quý I là hiệu quả; biểu dương những đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị mình trong thời gian qua. Bộ trưởng chỉ đạo trong Quý II cần phải thực hiện tốt các việc: Thống kê các thiết bị nghe nhìn hộ gia đình toàn quốc để báo cáo Thủ tướng; Ban hành Thông tư liên tịch về dùng chung hạ tầng; Trả lời hết các ý kiến kiến nghị của nhân dân và doanh nghiệp; Khẩn trương ra đời Kênh truyền hình tam nông; Ban hành chiến lược tăng tốc, thực hiện mục tiêu Quốc gia 2011 - 2015; tiến hành đại hội Chi bộ và đại hội Đảng bộ; Tổ chức kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổ chức bộ máy một số đơn vị thuộc Bộ; Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính và cố gắng đơn giản hóa 30% thủ tục hành chính; Khai trương mạng xã hội Việt Nam; Thành lập Hội doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam; Báo cáo bước đầu về kết quả Thanh tra về di động trả trước, đại lý cung cấp, sản xuất Game Online; Bảo vệ xong Luật Bưu chính trước Quốc hội và ban hành các Nghị định về Viễn thông và Tần số Vô tuyến điện.

Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị chức năng thuộc Bộ phải tập trung làm tích cực một số việc trong Quý II: Xây dựng đề án nâng cấp Tổng công ty VTC lên Tập đoàn VTC; Quy hoạch các Đài phát thanh - truyền hình toàn quốc; Thành lập Quỹ hội Nhà Xuất bản Việt Nam; Triển khai tổng kết nhiệm kỳ mô hình tổ chức Bộ TT&TT và các vấn đề đặt ra để báo cáo Chính phủ; Nâng cấp các điểm Bưu điện Văn hóa xã để phục vụ chiến lược tăng tốc và thực hiện mục tiêu quốc gia; Tiến hành Đại hội thi đua, tôn vinh những người làm và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

                                                           

                                                                                                 Vũ Đình Chuyền

                                                                                       Sở Thông tin và Truyền thông