Skip to main content

Lao động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình có chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 08/2010/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

Chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm được chia làm bốn mức. Mức 1 được hưởng hệ số 0,1; mức 2, hệ số 0,2; mức 3 hệ số 0,3; mức 4 hệ số 0,4. Các nghề công việc được hưởng chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm là:

1. Vận hành, điều khiển, sửa chữa máy phát thanh.

2. Vận hành, điều khiển, sửa chữa máy phát hình, máy phát thanh FM, máy phát sóng viba, vận hành trạm truyền dẫn tín hiệu vệ tinh.

3. Ghi hình, dựng hình trong trường quay, phòng dựng, phòng thu, ghi, dựng hình, đạo diễn âm thanh và hình trên xe phát thanh, xe truyền hình lưu động (phát thanh, truyền hình lưu động).

4. Vận hành, điều khiển, sửa chữa máy phát điện.

5. Ghi hình, lồng tiếng, thu nhạc, truyền dẫn tín hiệu âm thanh, tín hiệu truyền hình trong trường quay (Studio).

6. Vận hành trong phòng tổng khống chế trung tâm truyền hình cáp.

7. Quản lý kho phim, băng, bảo quản, sao chép tư liệu bằng băng từ, đĩa hình, đĩa tiếng, xử lý kỹ thuật hồ sơ tài liệu lưu trữ, vận hành máy chiếu phim, tu sửa phục hồi phim điện ảnh.

8. Phóng viên, biên tập viên tổ chức sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, đạo diễn, biên tập chương trình trên xe phát thanh, truyền hình lưu động.

9. Phát thanh viên, biên tập viên dẫn chương trình trong trường quay, phòng dựng.

10. Điều hành, kiểm soát phòng phát thanh, truyền hình quốc gia.

11. Lắp đặt, sửa chữa đường dây phi-đơ anten, móng néo cột anten ở các đài phát sóng, phát thanh, truyền hình.

12. Lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống cung cấp điện cho đài phát thanh, truyền hình và trung tâm kỹ thuật phát thanh, truyền hình.

 Phụ cấp độc hại, nguy hiểm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho các đối tượng thuộc cơ quan, đơn vị được ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ do ngân sách Nhà nước chi trả theo phân cấp ngân sách hiện hành trong dự toán ngân sách được giao hàng năm của cơ quan, đơn vị. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho các đối tượng thuộc cơ quan thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính và các đối tượng thuộc các đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ tài chính do cơ quan, đơn vị chi trả từ nguồn kinh phí khoán và nguồn tài chính được giao tự chủ. Đối với các doanh nghiệp được tính trong đơn giá tiền lương và hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2010.

                                                                                            Quang Thuận

                                                                                                Sở Thông tin và Truyền thông