Skip to main content

Các giải pháp để duy trì và phát triển điện thoại cố định

Theo số liệu báo cáo, đến hết năm 2009, Việt Nam có khoảng 130 triệu thuê bao điện thoại trong đó khoảng 85% là điện thoại di động và 15% là cố định (khoảng 20 triệu thuê bao). Điện thoại cố định luôn là công cụ liên lạc hữu ích với vùng sâu, vùng xa và nhiều thôn bản hẻo lánh. Từ năm 2007, điện thoại cố định đã đến được với tất cả các xã trong cả nước. Thị trường điện thoại cố định thời gian qua vẫn tiếp tục phát triển dù tốc độ phát triển và mức doanh thu không cao bằng điện thoại di động.

Hiện nay, điện thoại cố định phát triển không phân biệt công nghệ mà quyết định là giá cước và chất lượng. Trước đây, để điện thoại cố định đến được với vùng sâu vùng xa phải chi phí rất cao để xây dựng hạ tầng, Đến nay, điện thoại cố định không dây đã mang đến cơ hội tiếp cận phương tiện liên lạc hiện đại cho người dân vùng sâu vùng xa mang lại hiệu quả tốt.

Để duy trì và thúc đẩy phát triển điện thoại cố định, ngành Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các Doanh nghiệp viễn thông thực hiện nhiều giải pháp.

Giải pháp thứ nhất là về công nghệ. Trên nền hạ tầng của sóng di động kết hợp phát triển điện thoại cố định không dây với giá cước rẻ. Đây là giải pháp quan trọng được áp dụng hơn hai năm qua, đến nay đã có trên 6 triệu thuê bao điện thoại cố định không dây.

Giải pháp thứ hai là chính sách viễn thông công ích. Trước đây các Doanh nghiệp viễn thông phát triển viễn thông ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn bằng nguồn lực của mình. Hiện nay đã có Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đảm nhiệm. Hàng năm đã phân bổ khoảng 1.000 tỷ đồng để phục vụ phổ cập dịch vụ điện thoại cố định ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Năm 2006 có khoảng 200 vùng viễn thông công ích với mật độ điện thoại dưới 2,5 máy/100 dân. Sau 3 năm thực hiện viễn thông công ích, nhiều vùng mật độ đã tăng lên 7-8 máy/100 dân, có vùng đạt 10 máy/100 dân…

Giải pháp thứ ba là chính sách về giá cước. Cước điện thoại quốc tế chiều vào Việt Nam (các cuộc gọi kết nối vào mạng nội hạt) vẫn đạt mức cao hơn giá thành. Nguồn lợi nhuận này được sử dụng để bù đắp cho phát triển điện thoại cố định cho vùng sâu, vùng xa. Từ 1/1/2009, cước thuê bao điện thoại cố định có 20 ngàn đồng/tháng/thuê bao; Gọi phút nào thanh toán phút đó… Ngoài ra các doanh nghiệp còn có thể áp dụng các gói cước khác cho các đối tượng khách hàng khác nhau, tạo điều kiện duy trì và phát triển điện thoại cố định.

                                                                                                  Vũ Đình Chuyền

                                                                                      Sở Thông tin và Truyền thông