Skip to main content

Triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2010

Thực hiện Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hàng năm tổ chức “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” và Kế hoạch số 04/BCĐTƯVSATTP ngày 22/02/2010 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về việc triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2010; Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh Lạng Sơn triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2010 với Chủ đề là: “Giữ vững cam kết về trách nhiệm của Doanh nghiệp với an toàn vệ sinh thực phẩm”.

 Nội dung tập trung tuyên truyền để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc bảo đảm chất lượng VSATTP và các cam kết của Doanh nghiệp với Nhà nước và người tiêu dùng trong việc thực hiện các quy định của nhà nước.  

Thời gian triển khai của “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2010 từ 10 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2010 trên phạm vi toàn tỉnh Lạng Sơn.

Các hoạt động chính của “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2010 là:

- Tổ chức Lễ mít tinh và diễu hành quần chúng phát động “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2010” tại thành phố Lạng Sơn và các huyện.  

- Mở chiến dịch truyền thông trên các kênh truyền thông như: Tổ chức buổi tọa đàm trên truyền hình; Phát băng thông điệp“Tháng hành động năm 2010”; Xây dựng chuyên trang An toàn vệ sinh thực phẩm trên Báo Lạng Sơn; Ra bản tin Y tế Lạng Sơn; Truyền thông, tuyên truyền về VSATTP trong cộng đồng; Treo băng rôn các khẩu hiệu “Vì sức khoẻ và phát triển bền vững, hãy  sản xuất ra những sản phẩm thực phẩm chất lượng, an toàn”; “Hãy biết cách lựa chọn, chế biến và tiêu dùng thực phẩm để bảo vệ sức khoẻ của bạn”; “Mỗi người tiêu dùng hãy là một giám sát viên, đấu tranh với các hành vi vi phạm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm”…

- Thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP.

Thực hiện tốt công tác báo cáo tổng kết “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2010…/.

                                                                                                  Vũ Đình Chuyền

                                                                                         Sở Thông tin và Truyền thông