Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Năm, 25/05/2017 - 07:40

         Nhằm củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về biển, hải đảo Việt Nam; tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương để có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên và môi trường biển, hải đảo, phát triển kinh tế biển và chấp hành pháp luật về biển, hải đảo; ngày 15/5/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

         Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 có chủ đề "Vì tương lai của chúng ta". Kế hoạch sẽ tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điếm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo; kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tố quốc; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo; ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên - môi trường biển, hải đảo.

         Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các quy định của pháp luật trong nước, các nước trong khu vực Biển Đông và quốc tế về biển, đảo; các văn bản thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng;

         Ngoài ra, tuyên truyền nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế biển; chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế của tỉnh; giới thiệu và nêu gương những cá nhân, tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triến kinh tế và bảo vệ môi trường biển, đảo; tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng hướng về chủ đề Ngày môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017; treo băng rôn, pa no, áp phích, khẩu hiểu hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017.

         Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc, chuấn bị nội dung, tài liệu, cung cấp thông tin liên quan đến Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017 cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch. Các sở, ban, ngành, UBMTTQ, đoàn thể, lực lượng đơn vị vũ trang, UBND  các huyện, thành phố, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn, căn cứ vào tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của mình tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017 của cơ quan, đơn vị mình.

                                                                                                                Tô Thị Thương

                                                                                                    Sở Thông tin và Truyền thông

BẢN ĐỒ TỈNH LẠNG SƠN

LIÊN KẾT WEBSITES
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

web stats

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

0253.818.657              0918210111

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.812.959; Fax: (0205) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn