Skip to main content

Nghiệm thu dự án chuyển giao KHKT về xã đặc biệt khó khăn

Ngày 17/10, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành nghiệm thu dự án xây dựng mô hình chăn nuôi gà ri lai kết hợp ứng dụng công nghệ đệm lót sinh học trong chăn nuôi tại một số xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Văn Lãng và  Văn Quan.

Mô hình chăn nuôi gà ri lai kết hợp ứng dụng công nghệ đệm lót sinh học do Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học – công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm thực hiện trong thời gian từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2018. Mô hình có quy mô 1.500 con với 13 hộ dân của xã Thanh Long, Hội Hoan, huyện Văn Lãng và xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan tham gia. Các hộ dân đã được tập huấn kỹ thuật về quy trình chăn nuôi gà ri lai kết hợp ứng dụng đệm lót sinh học, hỗ trợ con giống, vật tư. Đến nay, gà đã trên 90 ngày tuổi, đạt trung bình đạt trọng lượng trên dưới 1,5 kg.