Skip to main content

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Ngày 24/3/2019, tại Khuôn viên Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, thành phố Lạng Sơn và trên 2000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn thành phố.

 

Các cơ quan, đơn vị tham gia Ngày chạy Olympic

 

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập ngành Thể dục thể thao và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục; qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của thể dục thể thao đối với việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, nâng cao chất lượng nguồn lực để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ quê hương, Tổ quốc.

 

 

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng đông đảo các lực lượng tham gia đã chạy đồng hành 1 km hưởng ứng Ngày chạy Olympic năm 2019.

 

Thùy Linh