Skip to main content

Nâng cao năng lực cán bộ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 23/10, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc, Cục Phát triển Doanh nghiệp tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương làm công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018.