Skip to main content

Liên minh hợp tác xã tỉnh tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng ngày 18/01/2018, Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Theo báo cáo tại hội nghị, đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 171 HTX hoạt động với 3.102 thành viên và 2 Liên hiệp HTX với 13 HTX thành viên, 1.775 Tổ hợp tác (THT) với 18.980 thành viên tham gia, trong đó, thành lập mới được 40 THT, và 1 Liên hiệp HTX và 40 HTX vượt 28 HTX so với kế hoạch. Doanh thu bình quân đạt 880 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân người lao động được 36 triệu đồng/năm, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu thành lập mới 35 THT, 15 HTX và 1 Liên hiệp HTX.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin đến hội nghị những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2017, đồng thời, ghi nhận và biểu dương những kết quả Liên minh HTX đã đạt được. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Ban Chấp hành Liên minh HTX bám sát chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế tập thể, đổi mới, nâng cao phương thức hoạt động, xây dựng, kế hoạch giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn cho các HTX, hỗ trợ các HTX về cơ chế chính sách, tín dụng, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng mô hình, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các sở, ngành liên quan để khắc phục ngay hạn chế, yếu kém, lựa chọn những mô hình tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng, nghiên cứu học tập mô hình các tỉnh bạn. Đối với các THT, HTX cần chủ động nghiên cứu để có kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị điều hành, gắn bó, tự chủ, sáng tạo, chủ động tìm kiếm thị trường, liên doanh liên kết tiêu thụ sản phẩm, xây dựng HTX kiểu mẫu, ổn định phát triển.

 

Khánh Ly