Skip to main content

Liên hoan nghệ thuật quần chúng người cao tuổi tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII năm 2018

Chiều ngày 30/9, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc liên hoan nghệ thuật quần chúng Người cao tuổi tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII năm 2018.