Skip to main content

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017

Ngày 09/1/2018, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Năm 2017, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; phối hợp tổ chức Chương trình “Tết sum vầy”, chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2017; xét hỗ trợ cho 28 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 700 triệu đồng; các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, công đoàn các ngành đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, đến nay đạt 98,6%.

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị công đoàn các cấp tiếp tục thực hiện chương trình hành động, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với các nội dung thiết thực, hiệu quả; tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào do tổ chức công đoàn phát động; chủ động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức, lao động; quan tâm phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, xây dựng cơ sở công đoàn vững mạnh; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở.

 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2017./.

 

Bích Diệp