Skip to main content

Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú và Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh

Ngày 10/6/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “ Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực văn hóa phi vật thể lần thứ II và Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh (10/6/1989 - 10/6/2019). Tới dự có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và các nghệ nhân được trao tặng danh hiệu.

 

 

Các nghệ nhân nhận danh hiệu Nghệ nhân nhân dân

 

Sau gần 01 năm tổ chức triển khai, trải qua 3 cấp hội đồng thẩm định, ngày 8/3/2019, Chính phủ đã thông qua 15/17 hồ sơ đề nghị của tỉnh, Chủ tịch Nước đã ra Quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân cho 03 cá nhân và Nghệ nhân ưu tú cho 12 cá nhân thuộc lĩnh vực văn hóa phi vật thể với 02 loại hình: Tập quán xã hội và tín ngưỡng, Nghệ thuật trình diễn dân gian. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao huy hiệu và Bằng chứng nhận danh hiệu cho các nghệ nhân.