Skip to main content

Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018

Ngày 18/4/2018, Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh phối hợp với UBND huyện Cao Lộc tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh dự và phát động chương trình.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực  Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh phát động chương trình

 

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 được phát động từ ngày 15/4 – 15/5 với chủ đề “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”; tập trung vào công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm, tổ chức thanh tra, kiểm tra các tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

 

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh nhấn mạnh, những năm qua, tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; năm 2017, các lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra, xử lý trên 4.600 vụ, xử phạt vi phạm hành chính gần 3.000 vụ, tiền phạt trên 25 tỷ đồng. Đồng chí yêu cầu, các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường giáo dục, tuyên truyền, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm; đề cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong thực thi pháp pháp luật về an toàn thực phẩm; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm…; tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong trồng trọt và chăn nuôi; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm; tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể.

 

Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Cao Lộc ký cam kết

 

Tại buổi Lễ, đại diện các cơ sở kinh doanh thực phẩm đã ký cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp ngay sau đó, lực lượng đoàn viên thanh niên huyện Cao Lộc đã tổ chức diễu hành tuyên truyền trên các trục đường chính của địa bàn huyện./.

 

Lực lượng đoàn viên thanh niên huyện diễu hành tuyên truyền

 

Bích Diệp