Skip to main content

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Ngày 8/6/2018, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

 

Quang cảnh buổi Lễ kỷ niệm

 

Tham dự có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh, UBND các huyện, thành phố và hơn 200 đại biểu điển hình tiên tiến của tỉnh.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đọc diễn văn kỷ niệm

 

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã đọc diễn văn kỷ niệm. Theo đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã luôn giữ vững, phát huy truyền thống yêu nước cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, góp phần mang lại thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của tỉnh. Từ năm 2010 đến nay, tỉnh ta đã có bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực. Riêng trong năm 2017, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,02%; tổng thu ngân sách đạt 6.311 tỷ đồng; toàn tỉnh hiện có hơn 2.500 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng số vốn trên 18.000 tỷ đồng; tỉnh có 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới (cao nhất trong Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc); tỷ lệ hộ nghèo từ 40% năm 1985 xuống còn 19,07% năm 2017...

 

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ kỷ niệm

 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua, công tác khen thưởng và những điển hình tiên tiến. Nhằm phát huy những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục học tập, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền phải trực tiếp chỉ đạo phong trào thi đua, cán bộ, đảng viên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu; chú trọng đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua bảo đảm bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, đổi mới công tác biểu dương, khen thưởng, bảo đảm kịp thời, khách quan, minh bạch; chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, quan tâm phát hiện nhân tố mới, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiêu biểu; củng cố tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng đúng tinh thần tinh gọn, hoạt động hiệu quả. 

 

Tại Lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho 02 cá nhân; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 07 tập thể và tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể, 07 cá nhân./.

 

Một số hình ảnh tại buổi Lễ kỷ niệm: