Skip to main content

Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và Cục Kiểm định Hải quan

Ngày 17/4/2018, tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra Lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác phân tích, kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và Cục Kiểm định Hải quan, triển khai hoạt động của Chi cục Kiểm định Hải quan 6. Dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Tổng cục Hải quan; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

 

Cục Hải quan Lạng Sơn và Cục Kiểm định Hải quan ký kết quy chế phối hợp

 

Chi cục Kiểm định Hải quan 6 là đơn vị trực thuộc Cục Kiểm định Hải quan, đứng chân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được thành lập từ tháng 10/2017; có chức năng nhiệm vụ phân tích, kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu và kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Chi cục được đầu tư khá đầy đủ trang thiết bị cơ sở vật chất, có Trạm kiểm định di động phục vụ công tác kiểm định, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ngay tại cửa khẩu. Từ khi triển khai hoạt động đến nay, Chi cục Kiểm định Hải quan 6 đã thực hiện phân tích phân loại được gần 300 mẫu; kết quả phân tích phân loại cho thấy chỉ có 27,2% doanh nghiệp khai báo đúng mã số hàng hóa, còn lại là doanh nghiệp khai báo sai. Qua đó, đảm bảo công tác thu đúng, thu đủ thuế vào ngân sách Nhà nước và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, công bằng, lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng

 

Để nâng cao hơn nữa công tác phối kết hợp giữa các lực lượng và làm tốt hơn công tác phân tích, phân loại, hạn chế vướng mắc phát sinh, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và Cục Kiểm định Hải quan đã xây dựng quy chế phối hợp với nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật và tôn trọng chức năng, nhiệm vụ hai bên trong quá trình phối hợp; tăng cường trao đổi thông tin, đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời, nhằm rút ngắn thời gian phân tích, kiểm định để thông quan hàng hóa theo quy định; giảm tối thiểu và thống nhất xử lý các vướng mắc phát sinh, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao hiệu quả, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.

 

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Lạng Sơn là tỉnh có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn lớn, chính vì vậy, công tác kiểm định, phân loại hàng hóa của Chi cục Kiểm định 6 tại Lạng Sơn đã tạo điều kiện cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn được nhanh chóng, thuận tiện, giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo theo đúng quy định. Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và Cục Kiểm định Hải quan là cần thiết, góp phần để Chi cục Kiểm định Hải quan 6 hoạt động có hiệu quả và hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh thời gian tới tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Chi cục Kiểm định Hải quan 6 hoạt động có hiệu quả trên địa bàn./.

 

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan các khu vực làm việc tại Trụ sở của Chi cục Kiểm định Hải quan 6

 

Bích Diệp