Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Y tế

Ngày 09/4/2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Y tế về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2019.

 

Đ/c Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Ngày từ đầu năm 2019, Sở Y tế đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng trong năm, kịp thời giao chỉ tiêu, kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc. Trong 3 tháng đầu năm 2019, công tác y tế dự phòng, đảm bảo an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm thực hiện, trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn, nguy hiểm xảy ra, trong thời gian tết Nguyên đán và các lễ hội Xuân không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế - dân số được triển khai thực hiện tốt, cụ thể: trên 72% số trẻ dưới 1 tuổi tiêm đủ 8 loại vắc xin; tỷ lệ bà mẹ sinh con tại cơ sở y tế đạt 99,4%, tỷ lệ bà mẹ được cơ sở y tế đỡ đẻ đạt 99,6%... Công tác khám chữa bệnh được tăng cường nâng cao chất lượng chuyên môn và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, trong 3 tháng đầu năm 2019, riêng tại các đơn vị công lập đã khám cho 299.286 lượt người; điều trị nội trú 40.981 lượt bệnh nhân, điều trị ngoại trú 24.200 lượt bệnh nhân.

 

Tại buổi làm việc, Sở Y tế đã báo cáo Đoàn công tác về tiến độ thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa 700 giường, việc đầu tư xây dựng các Trạm Y tế xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, tình hình triển khai thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc, kế hoạch thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020.

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng của Sở Y tế trong triển khai các nhiệm vụ công tác và kết quả 3 tháng đầu năm 2019. Đồng chí cũng chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại về hệ thống y tế cơ sở, thái độ, chất lượng công tác khám, chữa bệnh, công tác tổ chức, cán bộ… Trong thời gian tới, yêu cầu Sở Y tế tập trung thực hiện hiệu quả 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã được UBND tỉnh phê duyệt. Cụ thể, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế và chất lượng công tác khám, chữa bệnh; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, kiểm tra, quản lý thuốc, biệt dược, thực phẩm chức năng; nâng cao chất lượng hệ thống y tế tại cơ sở; tăng cường công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, công tác tổ chức, cán bộ, đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Y tế; đẩy nhanh tiến độ đưa Bệnh viện Đa khoa 700 giường đi vào hoạt động …/.

 

Phương Linh