Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Tư pháp

Ngày 26/3/2019, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

Đ/c Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Năm 2018 vừa qua, Sở Tư pháp đã hoàn thành có kết quả rõ nét 05/6 nhiệm vụ trọng tâm được giao, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 02 văn bản QPPL, công bố 83 văn bản QPPL hết hiệu lực cấp tỉnh, giúp tỉnh tự kiểm tra 65 văn bản QPPL cấp tỉnh. Kịp thời triển khai các Luật, Bộ Luật mới ban hành, tổ chức 40 hội nghị PBGDPL cho 4.400 đại biểu. Tập trung nâng cao, đổi mới chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; công tác hành chính tư pháp được quan tâm, thực hiện nghiêm túc; công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện theo đúng kế hoạch, tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt 100%.

 

Thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong quý I năm 2019, Sở đã ban hành Kế hoạch công tác năm 2019, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tư pháp đúng tiến độ, công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, ban hành văn bản QPPL đúng quy định, hoàn thành hệ thống hóa văn bản QPPL, hướng dẫn thực hiện các Luật mới ban hành kịp thời, công tác hành chính tư pháp đáp ứng yêu cầu của công dân; tăng cường, đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật; đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các kết luận thanh tra năm 2018. Trong thời gian tới, tiếp tục triển khai thực hiện tốt 05 nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019, nâng cao chất lượng công tác tư pháp.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp, việc phối hợp với các ngành chức năng liên quan, những kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới.

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2018; chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ năm 2019, có kế hoạch, phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể, đạt hiệu quả. Trong đó, Sở cần tập trung thực hiện tốt việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp theo chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh; nâng cao chất lượng công tác thẩm định, xây dựng, ban hành, rà soát, xử lý văn bản QPPL; tăng cường hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện tốt công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; đẩy mạnh các hoạt động thanh tra chuyên ngành; củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp./.

 

Phương Linh