Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sáng ngày 12/9/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) kiểm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2019, kế hoạch triển khai công tác trong thời gian tới và công tác chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn tỉnh.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Trong 9 tháng đầu năm, Sở đã tích cực triển khai thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với XDNTM, cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch theo hướng tăng diện tích các cây trồng có giá trị kinh tế, mang lại hiệu quả như quả Na Chi Lăng, Hữu Lũng, sản lượng đạt trên 32.000 tấn, giá trị mang lại cho bà con nông dân khoảng 1.200tỷ đồng, cây Ớt khoảng trên 600 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng các loại cây trồng nông nghiệp ước được 93.612ha, đạt 94,3% kế hoạch, tổng sản lượng lương thực vụ Đông Xuân đạt 154,7 tấn. Tổng đàn trâu bò ước khoảng 123,9.000 con, giảm 17,3% so với cùng kỳ, đàn lợn còn khoảng 80.000 con, bằng 26,9% so với cùng kỳ, tổng đàn lợn giảm do trên địa bàn xảy ra Dịch tả lợn Châu Phi, tổng đàn gia cầm khoảng 4,6 triệu con, tăng 11,3%, diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 1.260ha. Tổng diện tích trồng rừng mới ước đạt 9.554,2ha, toàn tỉnh khai thác được 92.490m3 gỗ các loại. Các hoạt động quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, hoạt động kiểm lâm được tăng cường thực hiện, công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, vật tư nông nghiệp thường xuyên được giám sát, quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn các huyện, thành phố... Hoàn thành đúng thời hạn 113/126 nhiệm vụ được giao, không có nhiệm vụ quá hạn.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp về những vấn đề về kiện toàn cơ cấu tổ chức, sáp nhập một số Chi cục thuộc Sở, chính sách hỗ trợ sản xuất cho người dân, công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, các biện pháp tái đàn bảo đảm  an toàn vệ sinh, an toàn sinh học, nguồn nhân lực, trang thiết bị phòng chống thiên tai...

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi kiểm tra

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận Sở NN&PTNT đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, nỗ lực, cố gắng kiểm tra, đôn đốc trong phong trào XDNTM, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện quy chế dân chủ góp phần ổn định cơ quan, đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cũng còn hạn chế như: Công tác tham mưu của Sở đối với UBND tỉnh chất lượng chưa cao, một số Đề án còn chậm thời gian; lãnh đạo Sở chưa quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; chưa có mô hình sản xuất nông nghiệp, sản phẩm chăn nuôi, sản phẩm chế biến gỗ thực sự có tính lan tỏa, hiệu quả cao, nâng cao giá trị gia tăng, trở thành vùng hàng hóa, chưa tận dụng được lợi thế mặt nước để phát triển chăn nuôi thủy sản; việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chế biến còn hạn chế, chưa có chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng cho người dân phát triển sản xuất.

 

Đề tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Sở NN&PTNT cần tập trung thực hiện có chất lượng những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đã được UBND tỉnh phê duyệt, tiếp tục thực hiện Thông báo số 234-TB/TU ngày 24/8/2018 về Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở, dành thời gian, công sức, trí tuệ để tạo ra bước đột phá trong phát triển ngành NN&PTNT của tỉnh. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo triển khai các Đề án đã được phê duyệt để đưa vào sản xuất, phối hợp với các sở, ngành tăng cường vai trò của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo XDNTM, quan tâm xây dựng Đảng bộ, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức toàn ngành. Làm tốt công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG XDNTM, lồng ghép với tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức XDNTM” giai đoạn 2011-2020, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9, thống nhất tổ chức hội nghị vào khoảng trước ngày 05/10/2019./.

 

Khánh Ly