Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sáng 26/6/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn (CTR) trên địa bàn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) do đồng chí Nguyễn Kim Tuyển, Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường làm Trưởng đoàn. Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và đại điện một số doanh nghiệp.

 

Theo báo cáo, việc triển khai quy hoạch các vị trí chôn lấp và XLRT cơ bản đã đáp ứng được trong giai đoạn hiện nay của tỉnh, theo quy hoạch có 07 bãi chôn lấp CTR trên địa bàn các huyện, thành phố, hiện nay có 05 bãi rác đang hoạt động, việc quản lý vận hành các bãi rác được bàn giao cho các doanh nghiệp quản lý. Có 15 tổ chức thực hiện công tác thu gom, XLRT, khối lượng phát sinh CTR tại khu vực đô thị khoảng trên 215 tấn/ngày, thu gom, xử lý được khoảng trên 207 tấn/ngày, chiếm 96,3%.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, tỉnh thường xuyên quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, xử lý CTR, đổi mới phương thức thu gom, vận chuyển rác thải, thay đổi hình thức định lượng, thực hiện đấu thầu hoạt động thu gom, xử lý rác thải (XLRT), qua đó, giảm chi cho ngân sách nhà nước, tăng cường trách nhiệm và chất lượng của các đơn vị thực hiện thu gom, XLRT. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu một số khó khăn của tỉnh về bãi chôn lấp, lựa chọn công nghệ, thu gom, XLRT tại các khu vực cửa khẩu. Đồng chí kiến nghị Bộ TNMT xem xét giao một cơ quan làm đầu mối, quan tâm hỗ trợ kinh phí quản lý CTR, sửa đổi kịp thời định mức đơn giá, quy chuẩn, tiêu chuẩn không còn phù hợp.

 

Đại diện doanh nghiệp thu gom, xử lý rác thải làm rõ thêm một số thông tin

 

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp cũng đã báo cáo làm rõ thêm một số nội dung mà đoàn kiểm tra quan tâm về công suất thiết kế và công suất thực tế của các bãi chôn lấp, lò đốt, chi phí, đơn giá, phương tiện thu gom, vận chuyển, xử lý chôn lấp rác thải…

 

Đồng chí  Trưởng đoàn kiểm tra kết luận buổi làm việc

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Kim Tuyển, Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tỉnh trong công tác quản lý CTR, ghi nhận những thông tin mà các sở, ngành, các huyện, thành phố đã cung cấp và làm rõ thêm. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm và có chỉ đạo kịp thời để làm tốt công tác thu gom, XLRT, CTR trong thời gian tới, Sở TNMT tổng hợp, cập nhật các thông tin hoàn thiện báo cáo. Đồng chí cũng đồng ý với những đề xuất của tỉnh và sẽ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ TNMT trình Chính phủ sửa đổi một số quy định chưa phù hợp.

 

Khánh Ly