Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Bộ Quốc phòng

Sáng ngày 20/7/2018, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Văn Nam, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh kiểm tra đánh giá giữa kỳ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Theo báo cáo, các chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2018 đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt. đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung vào nội dung kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và tuyên truyền, tập huấn, phổ biến các điển hình trong triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) và chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Kết quả, đã có 36/207 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 17,39%, bình quân mỗi xã đạt 8,96 tiêu chí, còn 10/207 xã đạt dưới 5 tiêu chí, chiếm 4,83% (theo kế hoạch đến hết năm 2018 phấn đấu toàn tỉnh không còn xã dưới 5 tiêu chí), toàn tỉnh có 01/11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 giảm 3,58% (kế hoạch là 3,58%), năm 2017 giảm 3,3% (kế hoạch là 3,2%), 6 tháng đầu năm 2018 ước giảm 1,5%, dự kiến đến cuối năm giảm 3% hộ nghèo trở lên đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao đổi, làm rõ và thông tin thêm về kết quả xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, mục tiêu phấn đấu của tỉnh trong thời gian tới và chia sẻ những cách làm của tỉnh về kêu gọi doanh nghiệp, vận động nhân dân đóng góp hỗ trợ, huy động nguồn lực thực hiện các chương trình MTQG. Đồng thời, nêu lên những khó khăn của tỉnh trong thực hiện các tiêu chí về phát triển đường giao thông, xây dựng trường học, thu nhập của người dân, vệ sinh môi trường, tiêu chuẩn cán bộ cấp xã. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng kiến nghị một số nội dung như: Chính sách riêng đối với các tỉnh miền núi, tăng quyền chủ động cho cấp ủy, chính quyền địa phương để vận dụng thực hiện lồng ghép các chương trình, rút gọn các tiêu chí xây dựng NTM, triển khai công tác đào tạo nghề phù hợp, thiết thực gắn với ngành nghề chính và công tác khuyến nông, tiêu chuẩn cán bộ cấp xã cần phù hợp, linh hoạt hơn.

 

Tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Văn Nam, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng ghi nhận và đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh triển khai thực hiện tốt các chương trình MTQG, ưu tiên bố trí và huy động các nguồn lực xây dựng NTM, giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều, nâng cao hiệu quả, hiệu lực toàn diện trên các mặt. Về những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới.

 

Khánh Ly