Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh

Sáng ngày 05/10/2018, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2018 và tình hình triển khai hoạt động Bệnh viện từ sau khi sáp nhập Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ (BVCSSKCB) tỉnh, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.

 

Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh là bệnh viện chuyên khoa hạng III với quy mô 75 giường bệnh có 3 phòng chức năng và 6 khoa chuyên môn. Trong 9 tháng đầu năm, bệnh viện đã tổ chức khám bệnh cho trên 2 nghìn lượt bệnh nhân, đạt tỷ lệ 45% so với kế hoạch, điều trị nội trú cho trên 1.300 bệnh nhân đạt 96,2% kế hoạch. Về công tác điều trị phục hồi chức năng, hầu hết các bệnh nhân đều đỡ giảm, người khuyết tật có cơ hội hòa nhập hoặc tái hòa nhập cộng đồng, không có bệnh nhân tử vong.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện

Thực hiện Quyết định số 1453-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức lại bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban BVCSSKCB tỉnh, theo đó, điều động chuyển giao biên chế và toàn bộ trang thiết bị của Ban về Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh, Bệnh viện đã ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp vị trí làm việc, lắp đặt trang thiết bị đưa vào vận hành, kể từ ngày 20/9/2018 đã tổ chức khám và điều trị cho 416 trường hợp. Tuy nhiên, Bệnh viện cũng vướng mắc trong việc sử dụng thuốc, dịch vụ y tế, kỹ thuật và chế độ chính sách cho cán bộ sau khi sáp nhập.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của Bệnh viện, đồng thời, cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của Bệnh viện trong thời gian qua, đặc biệt là cơ sở hạ tầng chật hẹp, xuống cấp, chưa phát huy được tính chủ động, năng động tích cực, vệ sinh, môi trường, cảnh quan Bệnh viện chưa được quan tâm đúng mức. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, Bệnh viện cần triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau: Củng cố, sắp xếp tổ chức lại bộ máy, cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, chủ dộng trong việc báo cáo Sở Y tế, Ban BVCSSKCB tỉnh sớm giải quyết các vướng mắc về thủ tục khám chữa bệnh, điều dưỡng, nâng hạng Bệnh viện, thuốc do ngân sách. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xem xét bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các phòng, khoa chuyên môn, tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể  vững mạnh, rà soát bổ sung cơ chế, quy định. Khẩn trương hoàn thiện đề án tự chủ tài chính của Bệnh viện và trình phê duyệt. Bên cạnh đó, Sở Y tế phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khẩn trương xem xét, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt nâng hạng Bệnh viện lên hạng II.

Khánh Ly