Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Kè bảo vệ sông Kỳ Cùng, (giai đoạn II, giai đoạn III) tại thành phố Lạng Sơn

Sáng 02/4/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Kè bảo vệ sông Kỳ Cùng (giai đoạn II, giai đoạn III) tại thành phố Lạng Sơn. Cùng tham gia kiểm tra có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn.

 

Dự án Kè bảo vệ sông Kỳ Cùng (giai đoạn II) được phê duyệt tại Quyết định số 1544/QĐ-UBND, ngày 7/8/2008 của UBND tỉnh, công trình bờ trái dài 1.950,46m, bờ phải dài 1.716,08m. Trong quá trình triển khai thực hiện để đồng bộ dự án Công viên bờ sông, dự án đã được UBND tỉnh điều chỉnh tại Quyết định số 1064/QĐ-UBND, ngày 29/6/2016. Theo đó, tổng chiều dài sau điều chỉnh là 3.429,5m. Đến nay đã thi công hoàn thành 904,5m thuộc các gói thầu của đợt 1 và đợt 2. Hiện đang triển khai tiếp đợt 3 và đợt 4, trong đó, khối lượng thi công xây lắp gói thầu đợt 3 đạt 80% kế hoạch, gói thầu 4 đang tiến hành triển khai thi công được 280 chiều dài chân kè, khối lượng xây lắp được 14% kế hoạch.

 

Đoàn công tác kiểm tra thực tế công trình

 

Đối với dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn III) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 và được điều chỉnh tại Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 với tổng chiều dài 4.198m, trong đó, chiều dài kè chính hai bên bờ là 3.952,5m và 4 nhánh suối dài 245,5m. Đến nay, đã thi công xong chân kè bờ trái toàn tuyến với chiều dài 1.986,4m. Còn kè bờ phải cũng đã thi công 755m chân kè, đang tiếp tục thi công mái kè. Tổng khối lượng thực hiện của dự án đạt khoảng 54% kế hoạch.

 

Về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, thành phố Lạng Sơn đã thu hồi được 36.300m2 (giai đoạn II) và 17.800m2 (giai đoạn III) để thực hiện dự án. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số hộ dân không nhận đền bù và bàn giao mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi kiểm tra

 

Sau khi kiểm tra tại thực địa, Đoàn kiểm tra đã họp tại trụ sở UBND tỉnh để nghe báo cáo của chủ đầu tư, nhà thầu và các sở, ngành liên quan. Tại buổi họp đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, tiến độ thực hiện Dự án chậm so với kế hoạch đề ra, dự án đã phải gia hạn 3 lần. Đồng chí chỉ rõ, nguyên nhân chính là do chủ đầu tư chưa chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, chưa đôn đốc và kịp thời xử lý các nhà thầu vi phạm. UBND thành phố cũng chưa tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, một số nhà thầu thi công năng lực còn yếu, chưa tích cực trong thi công.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Dự án Kè bảo vệ sông Kỳ Cùng phải hoàn thành trong năm 2019. Theo đó, UBND thành phố phải xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng của dự án (giai đoạn II, III) trong tháng 4/2019; đến 30/6/2019 phải thực hiện giải phóng mặt bằng xong khu vực từ bến xe chợ Đông Kinh đến chân cầu Đông Kinh để triển khai thi công tiếp phần mái kè. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần nâng cao năng lực quản lý; kiên quyết xử lý những nhà thầu vi phạm tiến độ, không chấp hành chỉ đạo của chủ đầu tư, lập biên bản xử lý vi phạm theo quy định, xem xét cho dừng thi công đối với những nhà thầu không đủ năng lực và thay thế bằng nhà thầu khác; khẩn trương rà soát, hoàn thành các thủ tục điều chỉnh dự án. Các nhà thầu cần tập trung cao độ về máy móc, nhân lực, vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thi công, lập biểu đồ tiến độ thi công để chủ đầu tư có căn cứ giám sát, kiểm tra./.

 

Khánh Ly