Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công tác triển khai đầu tư xây dựng dự án Đền thờ Chi Lăng

Ngày 27/11/2018, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi kiểm tra công tác triển khai đầu tư xây dựng dự án Đền thờ Chi Lăng, cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành có liên quan. Tham gia buổi kiểm tra còn có đồng chí Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

 

Đoàn kiểm tra tại địa điểm thực hiện dự án

Dự án Đền thờ Chi Lăng do Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng làm chủ đầu tư, địa điểm thực hiện thuộc khu di tích Chi Lăng, xã Chi Lăng, quy mô 45.000m2, gồm các hạng mục: Đền thờ chính, Lầu Nghênh phong, Tứ trụ... và các hạng mục phụ trợ, thời gian thực hiện năm 2019 – 2023; nguồn vốn từ ngân sách TW, ngân sách tỉnh, huy động của doanh nghiệp (trong đó có Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam), vốn xã hội hoá. Hiện dự án đang được Chủ đầu tư phối hợp với các sở, ngành tiến hành thực hiện trình tự đảm bảo các điều kiện triển khai dự án.

 

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam bày tỏ sự quan tâm và muốn hỗ trợ nguồn vốn để xây dựng Đền thờ, đề nghị tỉnh thời gian tới chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp trong lựa chọn những hạng mục đầu tư, quy trình thủ tục hỗ trợ theo quy định.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là một dự án quan trọng, có ý nghĩa giáo dục truyền thống lịch sử, đồng thời, góp phần phát triển du lịch của địa phương; đồng chí cũng cảm ơn sự quan tâm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với tỉnh, trong đó có sự hỗ trợ nguồn vốn xây dựng dự án Đền thờ; đề nghị các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư cần chủ động, tích cực phối hợp để dự án được xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng./.

 

Bích Diệp