Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh dự sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 04/7/2019, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019.

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn các cấp đã phát huy vai trò và trách nhiệm tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, cụ thể; trong chương trình “Tết sum vầy” năm 2019, đã trao tặng 248 suất quà từ các nguồn tài trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, con đoàn viên mồ côi cả cha lẫn mẹ với tổng số tiền 119 triệu đồng; hưởng ứng “Tháng công nhân”, đã phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 320 công nhân lao động trong doanh nghiệp… Ngoài ra, đã phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của ngành.

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả mà các cấp Công đoàn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục thực hiện chương trình hành động, cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã đề ra và Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ năm 2019; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh, trong đó có những nội dung về chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, quan tâm phát triển đoàn viên…; bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là những phong trào thi đua hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, thực hiện văn minh công sở, tăng cường kỳ luật kỷ cương hành chính./.

 

Bích Diệp