Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh dự sơ kết 6 tháng của Liên minh Hợp tác xã

Ngày 16/7/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Liên minh Hợp tác xã.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Theo báo cáo tại Hội nghị, đến ngày 30/6/2019, trên địa bàn tỉnh có 236 Hợp tác xã (21 Hợp tác xã ngừng hoạt động, 215 Hợp tác xã hoạt động), có 1.830 tổ hợp tác, 02 Liên hiệp Hợp tác xã; trong 6 tháng, thành lập mới 20 tổ hợp tác, 23 Hợp tác xã, giải thể 7 Hợp tác xã; tổng doanh thu ước đạt 19.668 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 744 triệu đồng, tạo việc làm và thu nhập bình quan xã viên, người lao động từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để nâng cao hơn nữa kinh tế tập thể của tỉnh trong thời gian tới, đề nghị Liên minh Hợp tác xã cùng với các Hợp tác xã cần tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc những nội dung của Luật Hợp tác xã năm 2012, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, quan tâm kiện toàn củng cố tổ chức hoạt động; các Hợp tác xã cần nỗ lực, nghiên cứu nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo, liên kết, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; các sở, ngành của tỉnh cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng với Hợp tác xã trong quá trình hoạt động và phát triển./.

 

Bích Diệp