Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2018

Ngày 08/01/2019, Sở Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ngành liên quan, trung tâm y tế các huyện, thành phố.

 

Năm 2018, ngành y tế có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành rõ nét 7,5/8 nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện tự chủ về tài chính tại 100% các bệnh viện trên toàn tỉnh với lộ trình đến năm 2020. Toàn tỉnh có 96,2% tỷ lệ người dân tham gia BHYT; chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên, tuyến huyện và tỉnh đã khám cho 1.422.678 lượt người, tính đến ngày 30/11/2018 có 13.261 trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vacxin, đạt 97,14%; chất lượng dân số được nâng cao, duy trì giảm tỷ lệ sinh ở mức 0,1‰. Ngoài ra, khám chữa bệnh lưu động cho 10.980 lượt đối tượng chính sách, người nghèo, cấp thuốc miễn phí trị giá 194 triệu đồng, trong năm không có dịch bệnh xảy ra tại khu vực cửa khẩu và vùng lân cận.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những thành tích ngành y tế đã đạt được trong năm 2018, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế. Về nhiệm vụ năm 2019, đề nghị toàn ngành đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa y tế, tăng cường năng lực quản trị của đội ngũ quản lý cán bộ,  đẩy mạnh phân cấp quản lý, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân. Đồng chí lưu ý trong năm 2019 phải thành lập được khoa tâm thần tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, bên cạnh đó tăng cường phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

 

Thùy Linh