Skip to main content

Lạng Sơn phòng chống tác hại thuốc lá

Nhằm thực hiện phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn, thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Qua đó, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu tăng cường thực thi nghiêm Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và tiến tới môi trường tỉnh Lạng Sơn không khói thuốc.

 

Thuốc lá không những gây hại cho sức khỏe con người, mà còn là rào cản lớn đối với sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Xác định được điều đó, công tác phòng chống tác hại thuốc lá đã được các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn triển khai từ nhiều năm qua. Để có thể thay đổi nhận thức và hành vi của chính mỗi người dân, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được thực hiện rộng rãi với nội dung đa dạng, phong phú, thiết thực. Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh đã xây dựng kế hoạch, mở các lớp tập huấn về tác hại của thuốc lá và các Luật liên quan cho cộng tác viên, cán bộ phụ trách hoạt động phòng chống thuốc lá của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp; mở các lớp tập huấn cho các cán bộ phụ trách… Từ đó, các cán bộ chuyên trách sẽ tiếp tục tuyên truyền tại cơ sở nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của người dân tại cơ sở.

 

Tập huấn phòng chống tác hại thuốc lá

 

Ngoài việc đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tỉnh Lạng Sơn còn tích cực xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là triển khai quyết liệt các quy định cấm hút thuốc lá tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập, trường học, trên các phương tiện giao thông công cộng,… Đồng thời, tăng cường tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất đối với các hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc lá lậu trên địa bàn tỉnh… Qua đó, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu tăng cường thực thi nghiêm Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và môi trường không khói thuốc tỉnh Lạng Sơn.

 

Xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc

 

Năm 2017, ngày Thế giới không thuốc lá được lựa chọn chủ đề “Thuốc lá – mối đe dọa sự phát triển bền vững của các quốc gia”, tỉnh Lạng Sơn đã đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm đạt mục tiêu đề ra như 100% lãnh đạo các cơ quan đơn vị hiểu biết và thực hiện nghiêm về quy định phòng chống tác hại thuốc; trên 70% người dân trong cộng đồng biết về tác hại của thuốc lá; 100% các trường tiểu học, mầm non, mẫu giáo, bệnh viện thực hiện môi trường không khói thuốc…

 

Tin rằng, với mục tiêu cụ thể, cùng những giải pháp đã đề ra, công tác phòng chống tác hại thuốc lá thời gian tới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa, góp phần xây dựng môi trường không khói thuốc lá, vì sức khỏe cộng đồng./.

 

Vi Hoa