Skip to main content

Lạng Sơn tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 15/2/2019 về việc hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, năm 2019, tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

New Picture (43).png

 

Nhà lưới sản xuất rau an toàn bằng phương pháp thủy canh

 

Ngày hội nhằm mục đích tạo phong trào lan tỏa trong các tổ chức, cá nhân, tiếp cận dần với phong trào chung trên cả nước. Từ đó, tìm kiếm, khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của những ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô hình kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp mang tính đổi mới sáng tạo, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới trên địa bàn tỉnh. Bước đầu tạo được sự kết nối các yếu tố của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: ý tưởng, dự án đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư tiềm năng, quỹ hỗ trợ, nhà tư vấn,…

 

New Picture (44).png

 

Nghiên cứu giá trị khai thác từ cây sim

 

Năm 2019, Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn đã thu hút 50 sản phẩm dự thi của các tổ chức, cá nhân và nhóm cá nhân trên địa bàn tỉnh. Các ý tưởng đa dạng thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động chính: Trưng bày các gian hàng; tổ chức vòng thi trung kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Theo kế hoạch, Ngày hội sẽ được tổ chức vào ngày 19/9 tại Trung tâm hội nghị The Pride, thành phố Lạng Sơn./.

 

Vi Hoa