Skip to main content

Kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 27/3/2020, HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ mười lăm để xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND có tính cấp bách, phát sinh giữa 2 kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh. Dự họp có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe thuyết trình của UBND tỉnh và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về 11 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và chế độ, chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh. Đây là những Nghị quyết quan trọng, là cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách và các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật; góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới…, đồng thời đề ra những cơ chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ phù hợp trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết

 

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận và thống nhất thông qua 11 Nghị quyết.

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu

 

Kết luận kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết, kế hoạch, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chuẩn bị các công việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm...; khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết thành các quy định, kế hoạch, đề án cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Các đại biểu HĐND tỉnh, các cấp ủy đảng, các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh vận động và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tích cực tham gia tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đã đề ra.

 

Thùy Linh