Skip to main content

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 19/6/2020, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2020 do đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đã đến kiểm tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng tổ công tác phát biểu kết luận

 

Theo báo cáo, thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác năm của Sở cũng như các nhiệm vụ UBND tỉnh giao liên quan đến xây dựng cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án, ngay từ đầu năm, Sở đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Tính đến hết ngày 15/6/2020, Sở đã hoàn thành đúng hạn 45/57 nhiệm vụ được giao theo dõi xử lý trên hệ thông VNPT-iOffice, đang thực hiện trong hạn 12 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn; 05/05 nhiệm vụ trọng tâm của Sở cơ bản thực hiện đạt kế hoạch đề ra; trong đó, việc thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, tổng diện tích gieo trồng trong 6 tháng đầu năm đã đạt vượt 0,4% so với cùng kỳ 2019, việc thực hiện dự án hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1 cũng được Sở tập trung chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch...

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá cao những kết quả tích cực mà Sở đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Sở cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thực hiện tốt việc giao ban, báo cáo, khen thưởng kịp thời; tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước, nhất là trong việc tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách thuộc ngành quản lý; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc trong thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, quan tâm hỗ trợ xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả, làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát triển rừng; khẩn trương đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ của các dự án lớn, trong đó, thực hiện tốt các nội dung liên quan đến dự án hồ chứa nước Bản Lải./.

 

Bích Diệp