Skip to main content

Kiểm tra trên 1.600 lượt phương tiện Vận tải

Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Giao thông Vận tải tỉnh Lạng Sơn tổ chức kiểm tra tải trọng trên 1.600 lượt phương tiện vận tải, lập biên bản và xử lý trên 150 trường hợp vi phạm hành chính về giao thông đường bộ.

 

Cân tải trọng phương tiện

 

Các lỗi vi phạm chủ yếu là chở quá tải trọng tham gia giao thông của xe trên 10 - 30 %; lắp thùng xe có kích thước không đúng thiết kế của nhà sản xuất. Chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép của xe. Trong số các trường hợp vi phạm hành chính về giao thông đường bộ, đã có 7 trường hợp bị tước giấy phép lái xe.