Skip to main content

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 20/10/2017, Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã có buổi làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm 2017.

 

Tính đến thời điểm kiểm tra, tổng số nhiệm vụ được UBND tỉnh giao là 21 nhiệm vụ, trong đó, 17 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, 03 nhiệm vụ chưa hoàn thành trong hạn và đang tiếp tục thực hiện, 01 nhiệm vụ đề xuất chuyển cơ quan khác thực hiện. Sở cũng đã triển khai, cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên phần mềm quản lý nhiệm vụ. Nhìn chung, Sở đã tập trung nghiên cứu, nỗ lực cố gắng, đổi mới phương pháp trong chỉ đạo điều hành, về cơ bản đã hoàn thành khối lượng công việc, kịp thời gian yêu cầu và từng bước nâng cao chất lượng của công việc. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh giao, Sở thực hiện còn chậm, chất lượng tham mưu chưa cao.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở cùng các phòng, ban đã làm rõ hơn việc thực hiện phần mềm quản lý nhiệm vụ, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới; đồng thời, nêu lên khó khăn trong thực hiện một số nhiệm vụ UBND tỉnh giao thời hạn ngắn, nên việc xử lý còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ.

 

Tổ công tác đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Sở, là một ngành quản lý nhiều lĩnh vực quan trọng, Sở đã chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đề nghị Sở tiếp tục rà soát, xác định rõ và cần có lộ trình cụ thể để chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong quá trình thực hiện, cần tăng cường sự phối hợp với các cơ quan liên quan, đảm bảo chất lượng các nội dung công việc./.

 

Bích Diệp