Skip to main content

Kiểm tra tình hình thực hiện mô hình, dự án tại Sơ Khoa học và Công nghệ

Ngày 3/7, đoàn công tác do đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các mô hình, dự án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và việc nghiên cứu các đề tài khoa học từ năm 2010 đến nay; tiến độ thực hiện hỗ trợ xây dựng nhãn mác và thương hiệu của một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực nhằm nâng cao giá trị và tạo sức cạnh tranh trên thị trường… tại Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực ĐND tỉnh Kết luận tại buổi kiểm tra

 

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, từ năm 2010 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn quản lý 92 đề tài, dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, chiếm 60% số đề tài, dự án được thực hiện. Qua công tác kiểm tra, đánh giá của sở, trên 75% đề tài, dự án được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả tích cực trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thủy sản, lâm nghiệp, chế biến lâm sản sau thu hoạch, công nghệ sinh học. Công tác ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần làm thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất của nông dân; góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

 

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực triển khai, áp dụng các đề tài, dự án vào thực tiễn và đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Các đề tài, dự án được tuyển chọn kỹ và đều được đưa vào thực tiễn với quy mô và phạm vi khác nhau.   Quá trình triển khai thực hiện nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ ý kiến sau các đợt giám sát, bám sát nội dung kết luận đưa ra. Tại buổi kiểm tra, đồng chí cũng ghi nhận các đề xuất của sở như kinh phí đầu tư cho lĩnh vực này còn thấp nên chưa có nhiều đề tài chất lượng, phạm vi rộng lớn; cần có thêm cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông, lâm nghiệp./.

 

Vi Hoa