Skip to main content

Kiểm tra tình hình thực hiện CTMTQG XD NTM huyện Đình Lập

Ngày 16/8, Đoàn Công tác do Sở Y tế chủ trì đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Đình Lập và các xã Bắc Xa, Bính Xá và Kiên Mộc.