Skip to main content

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án

Chiều ngày 4/7, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra dự án “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Hudavil trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn”.

 

Đánh giá mô hình

 

Dự án “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Hudavil trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn” do Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu thực hiện từ tháng 3/2018. Mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh hudavil trên cây lạc được triển khai với quy mô 0,5ha với 6 hộ dân tham gia. Hiện nay, mô hình đang ở thời kỳ cho thu hoạch, chiều cao cây khoảng 70 đến 75 cm; cây sinh trưởng, phát triển tốt; số củ trên cây trên 20 củ, hạt chắc mẩy. Dự án được thực hiện đảm bảo tiến độ dự án đề ra.