Skip to main content

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài

 

Ngày 30/7, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu nuôi thử nghiệm Ếch hương sinh sản và Ếch hương thương phẩm tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn” tại thôn Khuổi Cấp, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình.