Skip to main content

Kiểm tra chấp hành quy định pháp luật hoạt động khai thác, sản xuất, chế biến, kinh doanh đá

Ngày 26/9, Đoàn thanh tra liên ngành do Sở Xây dựng chủ trì đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác, chế biến, sản xuất, kinh doanh đá xây dựng và an toàn lao động, vệ sinh lao động tại mỏ đá Sa Khao, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.