Skip to main content

Khai trương Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Trường An

Ngày 15/9, Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn phối hợp với Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Trường An tổ chức khai trương Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Trường An.

 

Lãnh đạo Sở GTVT trao giấy chứng nhận

 

Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe mô tô Trường An đã xây dựng sân bê tông xi măng với diện tích 4.000 m2, đảm bảo cho 4 bài tập và sát hạch liên hoàn cho 2 hạng A1 và A2 theo quy định. Sở GTVT Lạng Sơn đã kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ đào tạo, sát hạch lái xe mô tô hạng A1, A2 của trung tâm. Đây là trung tâm sát hạch lái xe mô tô đầu tiên của tỉnh.