Skip to main content

Khai thông tuyến du lịch tự lái xe qua biên giới Lạng Sơn (Việt Nam) – Quảng Tây (Trung Quốc)

Sáng ngày 06/9/2018, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) phối hợp cùng với Ủy ban phát triển du lịch Quảng Tây (Trung Quốc) đã tổ chức khai thông tuyến du lịch tự lái xe qua biên giới Lạng Sơn (Việt Nam) – Quảng Tây (Trung Quốc).

 

Đại biểu hai nước cùng nhấn Cầu khai thông tuyến du lịch tự lái xe qua biên giới

 

Đây là hoạt động triển khai thực hiện Đề án thí điểm cơ chế đặc thù trong việc tổ chức đưa đón các đoàn xe du lịch tự lái Trung Quốc vào du lịch trong địa phận Khu kinh tế  cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc), qua đó, thúc đẩy phát triển du lịch nội địa và du lịch quốc tế, phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác hữu nghị, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch biên giới, đem đến cho khách du lịch những trải nghiệm thú vị, thỏa mãn nhu cầu tham quan của du khách hai nước. Trong thời gian thí điểm, xe du lịch tự lái của Trung Quốc sẽ được vào tham quan du lịch trong địa phận Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, ngược lại, khách du lịch Việt Nam có thể lái xe sang thành phố Sùng Tả và thành phố Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc).

 

Các xe du lịch tự lái làm thủ tục tham quan du lịch qua cửa khẩu

 

Tại đây, đại biểu của hai bên đã cùng nhấn Cầu khai thông tuyến du lịch tự lái xe qua biên giới Lạng Sơn (Việt Nam) – Quảng Tây (Trung Quốc) và ngay sau lễ khai thông, đã có 11 xe du lịch tự lái của Việt Nam và có 30 xe du lịch tự lái của Trung Quốc làm thủ tục vào tham quan du lịch Lạng Sơn và Quảng Tây.

 

Khánh Ly