Skip to main content

Khai mạc kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 09/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ mười hai. Về đại biểu Trung ương, tham dự có đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội. Về phía tỉnh Lạng Sơn, có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, cử tri một số huyện, thành phố.

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, những vấn đề xem xét, thảo luận tại kỳ họp HĐND tỉnh là những vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tiếp tục tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 – 2020; đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, đồng thời, trên cơ sở thực tiễn của địa bàn, cơ quan, đơn vị tích cực tham gia, hoàn chỉnh nội dung báo cáo, tờ trình tại kỳ họp.

 

Tiếp ngay sau đó, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 6,51%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,52% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 3.295 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện tốt, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

 

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả trong 6 tháng đầu năm 2019, chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại. Đồng chí đề nghị thời gian tới, HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường nghiên cứu sâu, toàn diện các cơ sở pháp luật, khoa học, thực tiễn, bảo đảm các nghị quyết được ban hành phù hợp với điều kiện thực tiễn, có tính khả thi cao và đúng quy định pháp luật; tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND và các Ban của HĐND tỉnh, đặc biệt phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri; đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, tăng cường tiếp xúc trực tiếp với người dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; nâng cao chất lượng các kỳ họp, tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; tăng cường thực hiện tốt công tác phối hợp, mối quan hệ công tác với UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội…

 

Quang cảnh kỳ họp

 

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu sẽ tập trung nghiên cứu báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả phối hợp với UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, kết quả hoạt động giám sát năm 2018, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, thuyết trình của UBND tỉnh về một số dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; tiến hành thảo luận tại các tổ đại biểu HĐND tỉnh.

 

Ngày 10/7/2019, kỳ họp HĐND tiếp tục làm việc với các nội dung: thảo luận,  phản ánh kết quả thảo luận, tiến hành công tác nhân sự, chất vấn và trả lời chất vấn, bế mạc, thông qua 15 Nghị quyết./.

 

Bích Diệp